Oppaan TTK - Audiovisuaalinen mediakulttuuri 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoinen)
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op (vapaaehtoinen)

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op         

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
ASUO0002 Puheviestintä 2 op
ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
ARUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
AENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
AENG0002 English: Oral Skills 3 op

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:

Taide, muotoilu ja kulttuuri –opinnot 30 op:
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op
UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op
Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op
ONEVAL0032 Guide to IPR  3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op
UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa –esineitä ajassa ja arjessa 3 op
Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op): 
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

AAVM1100 Mediatieteen perusopinnot 25 op
AAVM1102 Mediatyökalut 4 op
AAVM1105 Äänen perusteet 4 op
AAVM0110 Johdatus mediatieteeseen 3 op
AAVM0111 Johdatus mediataiteeseen 3 op
AAVM1103 Liikkuvan kuvan ilmaisu 4 op
AAVM1104 Multimediailmaisu 3 op
AAVM1101 Dramaturgian perusteet 4 op

AAVM1400 Mediatieteen aineopinnot 40 op
AAVM1206 Ääni- ja radioilmaisu 5 op
AAVM1201 Käsikirjoituspaja 5 op
AAVM1207 AV-Tuotantopaja 5 op
AAVM1208 Elävän kuvan historia 6 op
AAVM0212 Populaarikulttuuri 5 op
AAVM0213 Praktikum 4 op
AAVM0220 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

AAVM1300 Mediatieteen syventävät opinnot 85 op

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op
UMUO4010 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op
AAVM0301 Taiteellisen tutkimuksen metodologia 3 op
AAVM0330 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op
AAVM0344 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op tai
AAVM1343 Mediakulttuurin lukupiiri 6 op

Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op.

Opintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina.

AAVM1304 Simulation culture 5 op
AAUD0104 Interaktiosuunnittelu 10 op
AAUD0406 Mediatuotannon analyysi 5 op
AAUD0402 Dokumentaarinen ilmaisu 5 op
AAVM1306 Experience Technologies 5 op
AAVM0309 Ajankohtaiset mediatuotannot 1 - 10 op
AAVM0306 Taiteellinen syventävä produktio 5 - 10 op 
AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat 5 - 10 op

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 35 op

esimerkkejä sivuainekursseista:

AAVM0305 Työharjoittelu 5 - 15 op