Oppaan YTK - Filosofia 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

FILO1100 FILOSOFIAN PERUSOPINNOT (25 op)

Filosofia opettaa keskustelemaan olennaisista asioista sekä argumentoimaan selkeästi. Se kysyy, mikä erottaa toden epätodesta sekä mihin toiminnan eettisyys ja vapaus rakentuvat? Opinnoissa kehittyy taito hahmottaa eri tutkimusalojen yhteyksiä ja eroja sekä kyky ymmärtää asioita toisten yksilöiden ja kulttuurien kannalta. Filosofiassa etsitään perustavia totuuksia, tavoitellaan ymmärrystä sekä tutkitaan toimintamme periaatteita.

Filosofian opinnot opettavat opiskelijaa ajattelemaan, ja sopivat siksi hyvin yhteen muiden oppiaineiden kanssa sekä pätevöittävät laajasti eri alojen asiantuntijoiksi.

Tenttikäytäntö ja arvostelu

Filosofian opintojaksot suoritetaan joko luentosarjalla oheismateriaaleineen tai EXAM-tenttiakvaariossa kokonaisena 5 opintopisteen jaksona. Opintojakso FILO0005 Erikoisala, voidaan sopia tentittäväksi useammassa osassa.