Oppaan YTK - Kansainvälinen oikeus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Kansainvälinen oikeus (25 op + 35 op)

Kansainvälisen oikeuden sivuaineen perusopinnoissa perehdytään oikeusjärjestyksen perusteisiin, eurooppalaisen julkisoikeuden perusteisiin sekä kansainvälisen julkisoikeuden lukuisiin osa-alueisiin. Kansainvälisessä oikeudessa on kyse keskeisesti valtioiden ja niiden välisten järjestöjen oikeusnormeista. Samalla olennaista on eritoten ihmisoikeuksien turvaaminen. Opintoihin kuuluu myös oma jaksonsa kansainvälisestä ympäristöoikeudesta. Opiskelija voi lisäksi valita joko kansainvälisen rikosoikeuden tai saamelaisoikeuden opintoja. Perusopinnot suoritetaan pääosin kirjallisuustentein, mutta niihin on säännöllisesti tarjolla myös luento-opetusta.

Laajemmista sivuaineopinnoista kiinnostuneelle kansainvälisen oikeuden aineopinnot tarjoavat tilaisuuden paneutua syvällisemmin oikeudenalan teoriaan ja käytäntöön. Aineopinnot toteutetaan yleensä OTK:n kansainvälisen oikeuden tutkielmaprojektin yhteydessä, mikä mahdollistaa samalla opiskelijoiden vuoropuhelun yli tiedekunta- ja oppiainerajojen.


TKVO1100 Kansainvälisen oikeuden perusopinnot (25 op)

SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op
ONPOOL33 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet 3 op
TKVO0104 Kansainvälisen oikeuden perusteet 12 op
Lisäksi toinen seuraavista:
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op
ONVAL0022 Kansainvälinen rikosoikeus 5 op

Opintojaksokuvaukset löytyvät yhteiskuntatieteiden (SOIK0001 Sosiaalioikeus) ja oikeustieteiden tiedekunnan opinto-oppaista.