Oppaan YTK - Ympäristöopinnot 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Ympäristöopinnot (25 op + 35 op)

Lapin yliopiston monitieteiset ympäristöopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen tieteenalasta ja käytännöistä. Kursseilla opiskelija perehtyy ympäristökysymysten ja -ongelmien yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja seurauksiin, ihmisen ympäristösuhteen moniaineksisuuteen sekä välineisiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla muuttaa yhteiskunnan ympäristösuhde kestävälle pohjalle. Ympäristöopintojen tavoitteena on:

-   luoda yhteiskunnallisesta näkökulmasta laaja-alainen näkemys ympäristöongelmista ja niiden yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja seurauksista
-   arvioida kriittisesti ympäristöongelmien keskeisimpiä ratkaisukeinoja
-   hahmottaa ihmisen ympäristö- ja luontosuhteen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä
-   antaa perustietämystä, jota tarvitaan julkisen tai yksityisen sektorin ympäristöalan tehtävissä esimerkiksi suunnittelijana, tiedottajana, kouluttajana, tutkijana tai konsulttina
-   kehittää ympäristöpolitiikan tutkimusta ja tarjota perusta harjoittaa yhteiskunnallista ympäristötutkimusta niin kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa kuin myös tieteellisissä jatko-opinnoissa.

Perusopintokokonaisuus rakentuu yhteisestä osasta (15 op) ja valinnaisista ympäristöopintojen ja -tutkimuksen opinnoista (10 op). Perusopintojen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa ympäristöopintojen aineopinnot. Aineopinnot koostuvat yhteisestä osasta (15 op) ja valinnaisista ympäristöopintojen ja -tutkimuksen opinnoista (20 op). Tiedot kursseista löytyvät lukuvuoden alussa WebOodista sekä ympäristöopintokokonaisuuden kotisivuilta osoitteesta http://www.ulapland.fi/ymparistoopinnot. Ajankohtaisista kursseista tai muista tapahtumista ilmoitetaan myös ympäristötutkimuksen sähköpostilistalla. Lapin yliopiston Ympäristölistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen ymparistolista@ulapland.fi.


YYMP0100 YMPÄRISTÖOPINTOJEN PERUSOPINNOT (25 op)
Yhteinen osa (15 op):
YYMP0101 Johdatus ympäristökysymyksiin 5 op
YYMP0102 Ekologia ja ympäristönsuojelu 5 op
YYMP0103 Yhteiskunta ja ympäristö 5 op
Valinnaiset opinnot / YYMP0105 Ympäristöopintojen ja -tutkimuksen erikoisalat I
(valitse 10 op):
YYMP0106 Ympäristöfilosofia I 5 op
TKTA1211 Luonnonvara- ja ympäristötaloustiede 5 op
YYMP0115 Ympäristöliikkeet ja -konfliktit 5 op
YYMP0111 Pohjoiset ympäristökysymykset 5 op
YMAT0114 Matkailun kestävä suunnittelu 5 op


YYMP0200 YMPÄRISTÖOPINTOJEN AINEOPINNOT (35 op)
Yhteinen osa (15 op):
YYMP0201 Ympäristötutkimuksen viimeisimmät suuntaukset 5 op
YYMP0202 Luonto ja kulttuuri 5 op
YYMP0212 Ympäristöpolitiikka ja -hallinta 5 op
Valinnaiset opinnot / YYMP0213 Ympäristöopintojen ja -tutkimuksen erikoisalat II
(valitse 20 op):
YYMP0203 Luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun tutkimusseminaari 5 op
YYMP0204 Ympäristöfilosofia II 5 op
YYMP0216 Ympäristö, arki ja kulutus 5 op
YYMP0217 Ympäristöoikeus 5 op
YYMP0301 Matkailukeskusten ympäristövaikutukset ja kestävä kehittäminen 5 op
YYMP0210  Arktiset ympäristökysymykset