Oppaan YTK - Yritysjuridiikka 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yritysjuridiikka (30 op + 30 op)
Yritysjuridiikan opintokokonaisuus sisältää keskeisiä ja hyödyllisiä opintojaksoja yritysjuridiikan alalta. Opintojaksoilla annettava opetus annetaan yhteistyössä oikeustieteiden tiedekunnan kanssa. Opintojaksokuvaukset ja opetus- sekä tenttiajat löytyvät OTK:n kohdalta WebOodista. Yritysjuridiikan opintokokonaisuudet koostetaan YTK:n kansliassa.

TYRJ0100 YRITYSJURIDIIKAN PERUSOPINNOT (30 op)
ONPOOL2 Varallisuusoikeuden pooli 10 op ONPOOL4
Vakuus ja insolvenssi 10 op
ONPOOL6 Kauppaoikeuden pooli 10 op

TYRJ0200 YRITYSJURIDIIKAN AINEOPINNOT (30 op)
ONPOOL11 Finanssioikeuden pooli 10 op
ONPOOL12 Hyvinvointioikeuden pooli 10 op

Sekä vähintään 10 op seuraavista:
ONVAL0004 Vakuusoikeudet 5 op
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op
ONVAL0057 Julkiset hankinnat 5 op
OTMEVAL0039 Copyright Law 5 op
OTMVAL0048 Kilpailuoikeus 5 op