Oppaan TTK - Liikkuvan kuvan perusopinnot 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

AAUD0200 LIIKKUVAN KUVAN PERUSOPINNOT 25 op

AAVM1204 Editointitekniikka  5 op

AAUD0204 Liikkuvan kuvan äänitekniikka 3 op

AAUD0205 Elokuvaus 5 op

AAUD0601 Video - ja elokuvatyön perusteet 5 op

AAUD0604 Leikkaus ja jälkituotanto 4 op

AAUD0414 Tuottaminen ja ohjaaminen 3 op