Oppaan TTK - Mediailmaisun aineopinnot 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

AAUD0800 MEDIAILMAISUN AINEOPINNOT 35 op

AAUD0803 Äänitaide 5 op 

AAUD0804 AV-yrityskulttuuri 5 op

AAUD0405 Kokeellinen työpaja 3 op

AAUD0805 Ohjauksen työpaja 4 op

AAUD0223 Liikkuvan kuvan kokeelliset muodot 5 op

AAUD0301 Äänen tilallisuus 5 op

AAUD0504 Animaatiopaja 3 op

AAVM0305 Työharjoittelu 5-15 op