Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

ANPE1300 PELISUUNNITTELUN JA –TEKNOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op

ANPE1301 Pelisuunnittelu ja -tuotanto 5 op  

ANPE1302 Peliproduktio 10 op 

Lisäksi valitaan vähintään 10 op seuraavista: 

R504TL27 Pelimoottorit 3-5 op  

R504TL62 Peliohjelmointi ja -logiikat 3-5 op  

ANPE1303 Peligrafiikka ja -animaatio 5 op  

ANPE1304 Peliääni 3 op