Oppaan TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op                    
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op/ UTAK0117 Maalaus 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op
UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 35 op
pakolliset 26 op         
UKUV0108 Kuvamatka 3 op
UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
valinnaiset 9 op
UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op

UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op