Oppaan Avoin yliopisto - Akateemiset opiskelutaidot, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Sisältö:

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin:

Opetus- ja työmuodot:    

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Optima-oppimisympäristössä.

Opinnot sisältävät kurssimateriaalin pohjalta tehtäviä oppimistehtäviä ja tuutorin ohjaamia verkkokeskusteluita. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan tuutoroinnilla, mm. oppimistehtävistä opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Vaadittavat suoritukset: 

Perehtyminen oppimateriaaliin, oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen verkko­keskusteluun.

Arviointi:  Opintojakson arviointi on hyväksytty tai hylätty. Suoritus arvioidaan oppimistehtävien ja verkkokeskusteluun osallistumiseen perustuen.

Tavoite: Opintojen jälkeen opiskelija osaa

- hahmottaa kokonaiskuvan akateemisesta tiedeyhteisöstä ja oman jäsenyytensä tässä yhteisössä

- tunnistaa oman oppimistyylinsä ja opiskelukykynsä vahvuudet ja kehittämistarpeet

- käyttää hyödykseen verkko-opiskelun ja www-pohjaisten oppimisympäristön mahdollisuuksia. 

Avoimen yliopiston opiskelijat:
1. Hae opinto-oikeus opintoihin maksamalla opintomaksu Avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa.
2. Hae käyttäjätunnus: Käyttäjätunnuksen käyttöönotto
3.  Ilmoittaudu  ryhmään weboodissa
Käyttäjätunnuksen saatuasi ilmoittaudu valitsemaasi ayKAKA0003 ryhmään weboodissa. Huomaa ryhmiin ilmoittautumisten päättymispäivät.
 
Läsnäolevat Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijat
1. Hae opinto-oikeus  Avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa (maksuton).
2.  Ilmoittaudu  ryhmään weboodissa

Huomaa ryhmiin ilmoittautumisten päättymispäivät!

Opintoihin otetaan 150 opiskelijaa / toteutus.

I toteutus ajalla 10.9. - 28.10.2018. Ilmoittautuminen päättyy weboodissa 3.9.2018.

II toteutus ajalla 29.10. - 16.12.2018. Ilmoittautuminen päättyy weboodissa 19.10.2018.

III toteutus ajalla 14.1. - 3.3.2019, Ilmoittautuminen päättyy weboodissa 7.1.2019.

Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja.