Oppaan Tutkijakoulu - Tieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

ieteenfilosofia ja yleiset tutkijan taidot -opintokokonaisuus – arkikielessämme yhteiset opinnot – kokoaa yhteen kaikille yliopiston väitöskirjatutkijoille avoimia, tutkijantaitoja kehittäviä opintoja.
Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa sekä vahvistaa tutkijalta edellytettävää muuta korkean tason osaamista.

Opintokokonaisuus jakaantuu viiteen taitokokonaisuuteen:

1) Tieteellisen ajattelun ja argumentaation taidot (3–6 op)
2) Tieteenfilosofiset suuntaukset ja metodologiset lähtökohdat (2–6 op)
3) Tutkimusetiikka (2–6 op)
4) Tutkijantyön taidot (2–6 op)
5) Menetelmäosaaminen (2–6 op).

Yhden taitokokonaisuuden puitteissa voidaan tarjota joko yksittäisiä tai useampia opintojaksoja. Taitokokonaisuuksia voidaan käsitellä myös risteävästi eri opintojaksoilla. Kaikkien taitokokonaisuuksien opetusta järjestetään sekä syys- että kevätlukukausina. Opintojaksoille ei ole laadittu erityistä suoritusjärjestystä, mutta opintojaksoilla voi olla suosituksia tai vaatimuksia edeltävistä opinnoista.

Kaikkien viiden taitokokonaisuuden opetusta tarjotaan vuosittain sekä suomeksi että englanniksi. Monia opintojaksoja voi suorittaa usein vähintäänkin suomeksi ja englanniksi mutta myös muilla kielillä vastuuopettajan kanssa sovittaessa, ellei opetuksen tavoite ole nimenomaan kielitaidon kasvattaminen.

Kunkin opintojakson kuvaus esitetään opintojakson toteutuskielellä. Jos opintojakso toteutetaan useilla kielillä, kuvaukset on esitetty kaikilla toteutuskielillä.