Oppaan TTK - Tutkimuksellinen vaatetus, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tutkimuksellinen vaatetus opintokokonaisuus laajentaa muotoilualan näkemystä ihmisen ja keholla pidettävien tuotteiden suunnittelusta. Suunnittelua lähestytään omien vahvuuksien kehittämisen, ideointimenetelmien ja vaativien muotoiluratkaisujen tiedollisen sovellutuksen yhdistämisestä. Keskeisenä ovat toiminnallinen ja kehon lämpötasapainoa ylläpitävä vaatetus ja siihen liittyvä tuotekehitys sekä ihmisen hyvinvointia lisäävät tavoitteet.  

Sivuainekokonaisuuden viimeisen opintojakson suorituksessa opiskelija tekee 3 op laajuisen sovelluksen pääaineeseen.


Sivuaineeseen haetaan motivaatiokirjeen ja opintosuoritusten perusteella. Valintaperusteina ovat hakijan motivaatio ja mahdolliset aiemmat opinnot sivuaineeseen liittyen. Motivaatiokirjeet toimitetaan 17.8. 2018 mennessä osoiteeseen maria.keskipoikela@ulapland.fi. Sivuaineopiskelijat sijoitetaan perusopiskelijoiden kanssa samaan ryhmään, joten paikkoja on tarjolla rajoitetusti.

 

FVAA1023 Visualisointi 3

FVAA2027 Vaatetusalan innovaatiot 5 op

FVAA3202 Funktionaalisuus 5 op                                      

FVAA3203 Hyvinvointi 4 op                

FVAA1029 Materiaalit ja muoto 5 op

FVAA3204 Pääaineen sovellus 3 op