Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oikeusnotaarin tutkintorakenteet ja opintojaksot kuvauksineen

• uusille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet 1.8.2014 jälkeen
• vanhoille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2014

löytyvät Tutkintorakenteet välilehdeltä.

Oikeusnotaarin tutkinto koostuu seuraavasti (1.8.2014 alkaen):Perusopinnot 25 opintopistettä
Kieli- ja viestintäopinnot 15 opintopistettä
Aineopinnot 95 opintopistettä
Valinnaiset opinnot 30 opintopistettä
Notaaritutkielmaopinnot 15 opintopistettä

Yhteensä 180 opintopistettä

ONPOOL opinnot ovat pakollisia pooliopintoja ja tarkoitettu vain 1.8.2014 jälkeen aloittaneille. ONVAL-koodilla olevat notaaritutkinnon valinnaisia opintoja voivat suorittaa myös ennen 1.8.2014 aloittaneet opiskelijat.

Oikeusnotaarin tutkinto etenee periodimaisesti siten, että kunkin poolin opetus järjestetään kerran vuodessa. Lukukausi jakautuu noin 6-7 viikon jaksoihin, joina aikoina pooli järjestää opetuksen. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, opiskelijan itsenäisestä työskentelystä sekä tentistä tai muusta suorituksesta. Opiskelu- ja suoritusmuodot voivat vaihdella pooleittain, keskeistä on kuitenkin ajatus vähitellen syvenevästä oppimisesta.

1. lukuvuosi

Syyslukukausi 2019

Juridiikan perusteet 5 op
19.8.2018-8.9.2019

Varallisuusoikeuden pooli 10 op
9.9.2019-20.10.2019

Valta, valtio ja Eurooppa 10 op
28.10.2019-15.12.2019

Kevätlukukausi 2020

Vakuus ja Insolvenssi 10 op
7.1.2020-16.2.2020

Hallinto-oikeuden ja oikeusinformatiikan pooli 10 op
17.2.2020-5.4.2020

Kauppaoikeuden pooli 10 op
6.4.2020-24.5.2020

2. lukuvuosi

Syyslukukausi 2019

Perhe- ja jäämistöoikeuden pooli 10 op
2.9.2019-13.10.2019

Kansainvälisen oikeuden pooli 10 op
21.10.-2019-15.12.2019

Kevätlukukausi 2020

Rikos- ja prosessioikeuden pooli 10 op
7.1.2020-16.2.2020

Ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden pooli 10 op
17.2.2020-5.4.2020

Finanssioikeuden pooli 10 op
6.4.2020-24.5.2020

3. lukuvuosi

Syyslukukausi 2019

Hyvinvointioikeuden pooli 10 op
2.9.2019-20.10.2019

Oikeudellinen ajankohtaisteema 5 op
28.10.2019-17.11.2019

Kevätlukukausi 2020

Notaaritutkielma/Valinnaisia opintoja
7.1.2020-24.5.2020