Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

FILO1100 Filosofian perusopinnot (25 op)

Filosofia opettaa keskustelemaan olennaisista asioista sekä argumentoimaan selkeästi. Se kysyy, mikä erottaa toden epätodesta sekä mihin toiminnan eettisyys ja vapaus rakentuvat? Opinnoissa kehittyy taito hahmottaa eri tutkimusalojen yhteyksiä ja eroja sekä kyky ymmärtää asioita toisten yksilöiden ja kulttuurien kannalta. Filosofiassa etsitään perustavia totuuksia, tavoitellaan ymmärrystä sekä tutkitaan toimintamme periaatteita.

Filosofian opinnot opettavat opiskelijaa ajattelemaan, ja sopivat siksi hyvin yhteen muiden oppiaineiden kanssa sekä pätevöittävät laajasti eri alojen asiantuntijoiksi.

 
    Tenttikäytäntö ja arvostelu

Filosofian opintojaksot suoritetaan joko luentosarjalla oheismateriaaleineen tai EXAM-tenttiakvaariossa kokonaisena 5 opintopisteen jaksona. Opintojakso FILO0005, Erikoisala voidaan sopia tentittäväksi useammassa osassa.

 

FILO1100 FILOSOFIAN PERUSOPINNOT (25 op)

FILO0001 Johdatus filosofiaan 5 op

FILO0002 Filosofian historia 5 op

FILO0003 Tieteenfilosofia 5 op

TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
ja

FILO0006 Kriittinen ajattelu ja logiikka 2 op

Mikäli TUTA0102 jo sisältyy tutkintoon, sen sijaan suoritetaan

FILO0007 Filosofinen ajattelu 3 op

FILO0004 Etiikka, yhteiskuntafilosofia ja filosofinen ihmistutkimus 5 op

FILO0005 Erikoisala 5 op