Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kansainvälinen oikeus (25 op + 35 op)

Kansainvälisen oikeuden sivuaineen perusopinnoissa perehdytään oikeusjärjestyksen perus- teisiin, eurooppalaisen julkisoikeuden perusteisiin sekä kansainvälisen julkisoikeuden lukuisiin osa-alueisiin. Kansainvälisessä oikeudessa on kyse keskeisesti valtioiden ja niiden välisten järjestöjen oikeusnormeista. Samalla olennaista on eritoten ihmisoikeuksien turvaa- minen. Opintoihin kuuluu myös oma jaksonsa kansainvälisestä ympäristöoikeudesta. Opiskelija voi lisäksi valita joko kansainvälisen rikosoikeuden tai saamelaisoikeuden opintoja. Perusopinnot suoritetaan pääosin kirjallisuustentein, mutta niihin on säännöllisesti tarjolla myös luento-opetusta.

Laajemmista sivuaineopinnoista kiinnostuneelle kansainvälisen oikeuden aineopinnot tarjoavat tilaisuuden paneutua syvällisemmin oikeudenalan teoriaan ja käytäntöön. Aineopinnot toteutetaan yleensä OTK:n kansainvälisen oikeuden tutkielmaprojektin yhteydessä, mikä mahdollistaa samalla opiskelijoiden vuoropuhelun yli tiedekunta- ja oppiainerajojen.

TKVO1100 Kansainvälisen oikeuden perusopinnot (25 op)

TKVO1100 KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN PERUSOPINNOT (25 op)

SOIK0001   Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op

ONPOOL33 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet 3 op

TKVO0104   Kansainvälisen oikeuden perusteet 12 op

Lisäksi toinen seuraavista:

ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op

ONVAL0022 Kansainvälinen rikosoikeus 5 op

Opintojaksokuvaukset löytyvät yhteiskuntatieteiden (SOIK0001/Sosiaalioikeus) ja oikeustieteiden tiedekunnan opinto-oppaista lukuun ottamatta opintojaksoa TKVO0104, jonka kuvaus on alla.