Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Ympäristöopinnot (25 op + 35 op)

Lapin yliopiston monitieteiset ympäristöopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen tieteenalasta ja käytännöistä. Kursseilla opiskelija perehtyy ympäristökysymysten ja -ongelmien yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja seurauksiin, ihmisen ympäristösuhteen moniaineksisuuteen sekä välineisiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla muuttaa yhteiskunnan ympäristösuhde kestävälle pohjalle. Ympäristöopintojen tavoitteena on:

Perusopintokokonaisuus rakentuu yhteisestä osasta (15 op) ja valinnaisista ympäristöopintojen ja -tutkimuksen opinnoista (10 op). Perusopintojen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa ympäristöopintojen aineopinnot. Aineopinnot koostuvat yhteisestä osasta (15 op) ja valinnaisista ympäristöopintojen ja -tutkimuksen opinnoista (20 op). Tiedot kursseista löytyvät lukuvuoden alussa WebOodista sekä ympäristöopintokokonaisuuden kotisivuilta osoitteesta http://www.ulapland.fi/ymparistoopinnot. Ajankohtaisista kursseista tai muista tapahtumista ilmoitetaan myös ympäristötutkimuksen sähköpostilistalla. Lapin yliopiston Ympäristölistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen ymparistolista@ulapland.fi.

 
YYMP0100 YMPÄRISTÖOPINTOJEN PERUSOPINNOT (25 op)

Yhteinen osa (15 op):

YYMP0101   Johdatus ympäristökysymyksiin                                                             5 op

YYMP0102  Ekologia ja ympäristönsuojelu                                                              5 op

YYMP0103  Yhteiskunta ja ympäristö                                                                      5 op

Valinnaiset opinnot / YYMP0105 Ympäristöopintojen ja -tutkimuksen erikoisalat I (valitse 10 op):

YYMP0106  Ympäristöfilosofia I                                                                               5 op

TKTA1211      Luonnonvara- ja ympäristötaloustiede                                                  5 op

YYMP0115  Ympäristöliikkeet jakonfliktit                                                             5 op

YYMP0111   Pohjoiset ympäristökysymykset                                                              5 op

YMAT0114 Matkailun kestävä suunnittelu                                                              5 op

 

YYMP0200 YMPÄRISTÖOPINTOJEN AINEOPINNOT (35 op)

Yhteinen osa (15 op):

YYMP0201   Ympäristötutkimuksen viimeisimmät suuntaukset                                 5 op

YYMP0202  Luonto ja kulttuuri                                                                              5 op

YYMP0212  Ympäristöpolitiikka jahallinta                                                            5 op

Valinnaiset opinnot / YYMP0213 Ympäristöopintojen ja -tutkimuksen erikoisalat II (valitse 20 op):

YYMP0203   Luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun tutkimusseminaari                    5 op
YYMP0204  Ympäristöfilosofia II    5 op

YYMP0216  Ympäristö, arki ja kulutus                                                                     5 op

YYMP0217  Ympäristöoikeus                                                                                   5 op

YYMP0301  Matkailukeskusten ympäristövaikutukset ja kestävä kehittäminen          5 op
YYMP0210 Arktiset ympäristökysymykset