Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä kurssitarjonnan mahdollisuuksien mukaan:

 

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op

UPAMU1002 Brändi ja visuaalisuus 3 op

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op

UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op