Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -tohtoriohjelman opintojaksot ovat monimuotoisia sekä sisällöltään että opetusmuodoiltaan. Ne sisältävät teoriakursseja, projektityyppisiä kursseja, kontaktiopetusta ja itsenäiseen opiskeluun perustuvia jaksoja.


Perehdyt opinnoissa muun muassa palvelumuotoilun keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen ja näiden käytännön soveltamiseen, käytäntöteoreettiseen tutkimukseen sekä tieteen visuaaliseen ja kirjalliseen esittämiseen. Voit myös sisällyttää opintoihin omia tieteenalakohtaisia opintojaksoja, joiden kautta voit rikastuttaa ymmärrystäsi palvelumuotoiluosaamisesta.


Tohtoriohjelman luennoitsijat ovat oman alansa kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita, joilla on tiiviit verkostot sekä tiedeyhteisöön että työelämään.