Oppaan YTK - Filosofia - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

FILO1100 Filosofian perusopinnot (25 op)

Filosofian perusopintojen lähtökohtana on se todellisuus ja tietoympäristö, jossa me elämme.
Opinnoissa opit keskustelemaan ja ajattelemaan paremmin. Opit kysymään olennaista, arvioimaan
tiedon luotettavuutta, keskustelemaan argumentatiivisesti ja toimimaan eettisesti. Filosofia auttaa
hahmottamaan itsenäisesti aikamme monimutkaista maailmaa ja toimimaan siinä. Opinnot antavat
taustaa todellisuudelle, josta löydämme itsemme. Filosofiassa opit oppimaan olennaista, ja tämä
auttaa sinua muissa opinnoissasi sekä elämässä ylipäänsä.

Filosofian opintojaksot suoritetaan kulloinkin tarjolla olevassa opetuksessa (luentosarjat,
verkkokurssit, monimuoto-opetus) tai EXAM-tenttiakvaariossa. Lisäksi voit sopia opiskelijoiden
yhteisestä opintopiiristä vastuuhenkilön kanssa. Opintojaksot suoritetaan muutoin kokonaisuutena,
mutta FILO005 voidaan sopia suoritettavan useampana osana.