Oppaan YTK - Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykol 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Johtamisen psykologia

Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Opinnot antavat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja, kuten dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoja, hallinnon, johtamisen ja kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Johtamisen psykologiassa perehdytään temaattisesti inhimillisten voimavarojen johtamisen ja työhyvinvoinnin moninaiseen sisältökokonaisuuteen. Opetuksessa painotetaan ohjauksellisia ja kokemuksellisia työskentelyotteita, jotka tarjoavat syvällistä ymmärrystä keskeisistä työelämäilmiöistä ja niihin liittyvistä haasteista. Johtamisen psykologia auttaa hahmottamaan työyhteisöjen inhimillisen todellisuuden kokonaisuutta ja tämän todellisuuden yhteyttä työyhteisöjen kestävään menestykseen. Johtamisen psykologia kuuluu monen eurooppalaisen ja pohjois-amerikkalaisen yliopiston opintotarjontaan, mutta Suomessa sitä voi toistaiseksi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.

 

JOPS1300 JOHTAMISEN PSYKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 120 op

JOPS1301 Aikuisen kehitys ja työyhteisöt 10 op
JOPS1302 Kokemuksen tutkimus 5 op
JOPS1303 Yksilön ja pienryhmän johtajuuden dialoginen ohjaus 10 op
JOPS1304 Itsensä johtaminen 10 op
JOPS1305 Johtamisen psykologia II 20 op
JOPS1306 Johtamisen psykologian erityisteemat 5 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
JOPS1307 Johtamisen psykologian tutkielmaseminaari 10 op
JOPS1308 Pro gradu -tutkielma 40 op