Oppaan YTK - Kansainvälinen oikeus - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kansainvälinen oikeus (25 op + 35 op)

Kansainvälisen oikeuden sivuaineen perusopinnoissa perehdytään oikeusjärjestyksen perus- teisiin,
eurooppalaisen julkisoikeuden perusteisiin sekä kansainvälisen julkisoikeuden lukuisiin osa-alueisiin.
Kansainvälisessä oikeudessa on kyse keskeisesti valtioiden ja niiden välisten järjestöjen
oikeusnormeista. Samalla olennaista on eritoten ihmisoikeuksien turvaaminen. Opintoihin kuuluu
myös oma jaksonsa kansainvälisestä ympäristöoikeudesta. Opiskelija voi lisäksi valita joko
kansainvälisen rikosoikeuden tai saamelaisoikeuden opintoja. Perusopinnot suoritetaan pääosin
kirjallisuustentein, mutta niihin on säännöllisesti tarjolla myös luento-opetusta.

Laajemmista sivuaineopinnoista kiinnostuneelle kansainvälisen oikeuden aineopinnot tarjoavat
tilaisuuden paneutua syvällisemmin oikeudenalan teoriaan ja käytäntöön. Aineopinnot toteutetaan
yleensä OTK:n kansainvälisen oikeuden tutkielmaprojektin yhteydessä, mikä mahdollistaa samalla
opiskelijoiden vuoropuhelun yli tiedekunta- ja oppiainerajojen.