Oppaan YTK - Laskentatoimi - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskentatoimi (25 op)

Laskentatoimi on keskeinen osa liiketaloustieteitä. Laskentatoimessa yritystoimintaa tarkastellaan taloustiedon kannalta. Laskentatoimi on jakautunut ulkoiseen laskentatoimeen, sisäiseen laskentatoimeen sekä yritysrahoitukseen. Ulkoisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat tuloslaskenta, kirjanpito, tilinpäätös, verotus sekä tilintarkastus. Sisäisen laskentatoimen keskeisiä
kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, strategiat, kustannuslaskenta, investointilaskenta, talouden suunnittelu, valvonta ja ohjaus osana organisaa tioiden toimintaa. Yritysrahoituksen kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, investointilaskenta, tilinpäätösanalyysi, rahoitusmarkkinat sekä rahoituskeinoihin ja rahoitustarpeen ennakointiin liittyvä suunnittelu.

Lukuvuonna 2020-2021 kurssit YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös ja YLAS1103 Johdon laskentatoimen perusteet suoritetaan avoimen yliopiston tarjonnasta. Ilmoittautuminen avoimen yliopiston kursseille on ilmaista Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Lisätietoja ja kurssi-ilmoittautuminen täältä.

YLAS0100 Laskentatoimen perusopinnot  25 op 

YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

YLAS1103 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op

YLAS1105 Tilinpäätösanalyysit  5 op

YLAS1107 Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op

YLAS1109 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5 op