Oppaan YTK - Markkinointi - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

MARKKINOINTI (25 op + 35 op)

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa perustiedot markkinoinnista tieteenalana ja osana
käytännön liiketoimintaa. Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin
roolin yhteiskunnassa ja osaa soveltaa markkinoinnillista ajattelua liiketoiminnassa ja johtamisessa.
Sivuainekokonaisuuden sisällöllisenä painopisteenä ovat palvelut.

 

YMAR0100 MARKKINOINNIN PERUSOPINNOT (25 op)
YMAR1101 Markkinoinnin perusteet 5 op
YMAR1102 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op
YMAR1105 Markkinointiviestintä 5 op
sekä yksi seuraavista:
YRIT1113 Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
joku markkinoinnin aineopintojen opintojaksoista 5 op

YMAR0200 MARKKINOINNIN AINEOPINNOT (35 op)
YMAR1208 Palvelujohtaminen 5 op
sekä 30 op seuraavista:
YMAR1206 Yhteiskunnallinen markkinointi 5 op
YMAR1213 Markkinointitutkimus 5 op
YMAR1214 Brand management 5 op
YMAR1215 Kulutus ja vapaa-aika 5 op
YMAR1216 Markkinoinnin erityiskysymykset 5/10 op
YMAR1218 Asiakaspalvelun kehittäminen ja analysointi 5 op
YRIT1201 Yrityksen strategiavaihtoehdot ja tiekartta 5 op