Oppaan YTK - Sosiaalioikeus - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaalioikeuden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa