Oppaan YTK - Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot,
kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet) käytännön
yliopistohallinnossa
- arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja
perustella näkemyksiään
- hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla.

Sisältö
Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:
Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4 op
Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
Yliopistoneuvosto 1 vuosi 2 op
Tiedekuntaneuvosto 1 vuosi 2 op
Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 2 op
Valtakunnallinen opiskelijajärjestö, esim. SYL:n hallitus 1 vuosi 4 op
Opiskelijatuutorointi 1 vuosi 2 op
Opiskelijarekrytointi 1 vuosi 2 op

Suoritetaan toimimalla edellä mainitussa luottamustehtävässä ja kirjoittamalla
oppimispäiväkirja.