Oppaan YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tutustutaan harjoitteluorganisaation eri tehtäviin, siellä sovellettaviin menettelytapoihin sekä
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiin; tarkastellaan kirjallisesti ja pohditaan monipuolisesti oman
osaamisensa kehittymistä harjoittelujakson aikana; arvioidaan moniulotteisesti teoriakirjallisuuden
avulla tulevaisuuden työtehtävien ja koulutuksen antamien sekä henkilökohtaisten valmiuksien
kohtaamista; luodaan yhteistyöverkostoja.