Oppaan YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena on laajuudeltaan 60 op ja antaa mahdollisuuden toimia aineen opettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaoppi laajempana, ensimmäisenä opetettavana aineena antaa asetuksen (986/98) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden ja näin mahdollisuuden opettaa lukiossa. Voidakseen opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppia ei rekisteröidä eikä merkitä tutkintotodistukseen erillisenä aineena, vaan suoritetuista opinnoista annetaan erillinen todistus. Kokonaisuus muodostuu seuraavasti:

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena 60 op

1. Perusopinnot 25 op jostakin seuraavista oppiaineista:

Hallintotiede
Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot
Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot
Kansainväliset suhteet

Politiikkatieteet
Politiikkatieteet ja sosiologia
Sosiaalioikeus (Julkisoikeus)
Sosiologia
Valtio-oppi

2. Sosiaalioikeuden opinnot 5 op (Julkisoikeuden opinnot 5 op)
TJOI001 Julkisoikeuden perusteet, SOIK0002 Sosiaalioikeuden perusteet 5 op tai SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen

3. Kansantaloustieteen opinnot 5 op
TKTA1101 Taloustieteen perusteet 5 op

4. Valinnaiset opinnot 25-30 op

Mikäli ei ole suoritettu politiikkatieteiden tai sosiologian yhteisiä perusopintoja (tai perusopintoja politiikkatieteissä, kansainvälisissä suhteissa tai valtio-opissa), on suoritettava seuraavat opinnot:

SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin 5 op sekä SOPT1105 Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op

Loput opintopisteet on suoritettava yhdestä tai useammasta seuraavista vaihtoehdoista: filosofia, sosiaalioikeus, hallintotiede ja johtaminen, politiikkatieteet ja sosiologia, sosiaalityö ja taloustiede (myös edellä kohdassa 1. mainitut useamman aineen perusopinnot soveltuvat).


Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena

Edellä mainitut 60 op yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot sekä syventävät opinnot jostakin yhteiskuntatieteellisestä tai hallintotieteellisestä oppiaineesta.