Oppaan TTK - Kuvataide opetettavana aineena 60 op#, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KUVATAIDE OPETETTAVANA AINEENA 60 OP (luokanopettajaopiskelijoille erillishaulla)

 

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op tai UTAK0117 Maalaus 4 op

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UKUV0210 Värioppi 3 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op

UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op

 

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 35 op
valitaan 35 op seuraavista

UKUV0108 Kuvamatka 3 op

UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op

UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op

UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op

UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op

UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op

UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op

UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op