Oppaan TTK - Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma 2020, 2020-21...2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Palvelumuotoilun orientoivat opinnot 5 op

PAMA1101 Orientaatio opintoihin, urasuunnittelu ja portfolio 3 op

MOOC1001 Johdanto palvelumuotoiluun 2 op

 

PAMA1600 Palvelumuotoilun syventävät opinnot 85 op

PAMA1601 Muotoilun syventävä kirjallisuus 6 op

PAMA1650 Muotoilun tutkimus 3 op

PAMA1651 Laadullinen tutkimus 6 op

 

Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op:

PAMA1660 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Digitaalisuus palvelumuotoilussa 10 op

PAMA1670 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Tarinallinen palvelumuotoilu 10 op

PAMA1680 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Tilallinen palvelumuotoilu 10 op

PAMA1690 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Strateginen palvelumuotoilu 10 op

Palvelumuotoilun syventäviä projektiopintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina.

 

PAMA1610 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 30 op

Opiskelija suorittaa yhteensä 30 op vapaavalintaisia sivuaineopintoja kiinnostuksensa mukaan joko taiteiden tiedekunnan eri koulutusohjelmien, muiden tiedekuntien, Lapin ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen tarjoamia opintojaksoja.

 

Esimerkki palvelumuotoilun omasta sivuainevaihtoehdosta:

PAMA1640 Harjoittelu 5–15 op

Harjoittelu on sopiva sivuaine opiskelijalle, joka haluaa syventää tietojaan ja taitojaan työelämässä. Omien kontaktien lisäksi opiskelijalle voidaan löytää harjoittelupaikka Lapin yliopiston yhteistyöyrityksien ja -organisaatioiden kautta.