Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset viestinnän kurssit 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

VAPAAEHTOISET VIESTINNÄN KURSSIT

Vapaaehtoisia viestintäopintoja voivat valita kaikkien tiedekuntien opiskelijat.


Akateemiset tekstitaidot:

XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa)

Puheviestintä:
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op (valittavissa kandivaiheessa)
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op


Syyslukukausi 2020
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa)
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op (valittavissa kandivaiheessa)
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op

Kevätlukukausi 2021
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa)