Oppaan TTK - Creative Technologies#, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

UCREA1000 Creative Technologies -perusopinnot 25 op

 

UCREA1001 Johdatus informaatio- ja kommunikaatioteknologian aiheisiin 2 op

UCREA1002 Johdatus ohjelmointiin 3 op

UCREA1003 Johdatus fyysiseen ohjelmointiin 3 op

UCREA1004 Graafiset käyttöliittymät ja informaation visualisointi 3 op

UCREA1005 Vuorovaikutteiset materiaalit ja digitaalinen kädentaito 4 op

 

Valitse seuraavista 2 kurssia:

UCREA1006 Fyysisen vuorovaikutuksen tuotemuotoilu 5 op

FTES6033 E-tekstiilin 5 op

AAUD0503 Soveltava multimediailmaisu 5 op

UCREA1007 Advanced topics on creative technologies 5 op