Oppaan TTK - Vaatetusalan muotikauppa#, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

FVAA3400 Vaatetusalan muotikauppa 25 op

Vaatetusalan muotikaupan opintokokonaisuus tukee opiskelijoita, jotka tarvitsevat tietoa ja taitoja muotialan suunnittelusta ja toiminnasta. Opinnoissa käsitellään naisten- ja miestenvaatemallistojen suunnittelua asiakkuuden, brändin ja tuotannon lähtökohdista. Vaatetussuunnittelijan perustaitoihin perehdytään ammatillisen ilmaisun ja luovan työskentelyotteen kehittämiseksi. Sivuainekokonaisuuden viimeisen opintojakson suorituksessa opiskelija kirjoittaa 1 op laajuisen loppuraportin, jossa hän tarkastelee reflektiivisesti sitä, miten opintojaksot liittyvät pääaineeseen.

Sivuaineeseen haetaan motivaatiokirjeen ja opintosuoritusten perusteella.

Valintaperusteina ovat hakijan motivaatio ja mahdolliset aiemmat opinnot sivuaineeseen liittyen. Sivuaineopiskelijat sijoitetaan perusopiskelijoiden kanssa samaan ryhmään, joten paik- koja on tarjolla rajoitetusti.

 

FVAA1023 Visualisointi 3 op

FVAA1024 Luova vaatetus 5 op

FVAA1029 Materiaalit ja muoto 5 op

FVAA1030 Mallistosuunnittelu 7 op

FVAA2024 Miestenvaatetus 4 op

FVAA2026 Loppuraportti 1 op