Oppaan TTK - Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Pelisuunnittelu ja -teknologia -sivuainekokonaisuus koostuu Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen järjestämästä opetuksesta. Sivuaineessa tarkastellaan pelien suunnittelua, mekaniikkaa, dynamiikkaa ja estetiikkaa: pelielementtien suunnittelua, mallintamista ja ohjelmointia sekä pelikokemuksen muotoilua. Kokonaisuudessa media- ja muotoilualan opiskelijat tekevät yhteistyötä pelien ja pelillisiä elementtejä hyödyntävien sovellusten tuottamisessa ohjelmistotekniikan ja teknologian opiskelijoiden kanssa. Kokonaisuuden oppimistavoite on, että opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa pelejä, pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia, taideteoksia tai niiden osa-alueita oman pääaineensa ja sivuaineen opinnoista saamillaan valmiuksilla sekä reflektoida työtään pääaineensa teoreettista taustaa vasten.

Sivuaineessa on pelillisyyden ja pelisuunnittelun perusteiden hahmottamisen jälkeen vahva painotus käytännön kautta oppimiseen ja pelituotantoon liittyvän teknologian hallintaan sekä monialaiseen tiimityöskentelyyn pelimäisissä tuotannoissa. Kokonaisuuden on tarkoitus tuottaa opiskelijalle pelituotantoprojektin kautta konkreettinen työnäyte omaan portfolioon — peli tai pelillisyyttä hyödyntävä sovellus. Sivuaine antaa pelien tuottamisen perusvalmiudet, joita opiskelija voi syventää myöhemmin esimerkiksi projektiopinnoissa tai gradutyön taiteellisessa osuudessa. Opinnot toteutetaan pääasiallisesti kesäpeliopintoina, jotka järjestetään yhteistyössä Lapin AMK:n ja Avoimen yliopiston kanssa.

Sivuaineeseen kuuluu lisäksi 5 op kokonaisuus valinnaisia peliopintoja, jonka suoritustapa sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen. Suoritukseksi kelpaa hyvin laaja kirjo kaikenlaisia aiheita: esimerkiksi pelisuunnittelua, -käsikirjoittamista, 3D-mallinttamista, hahmoanimointia, peliäänen tekemistä jne. Suoritustapaan voi myös liittyä pelialaa tai pelikulttuurin ilmiöitä pohtiva essee tai artikkeli.

 

ANPE1300 Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot 25 op

ANPE1400 Kesäpeliopinnot 20 op
ANPE1401 Valinnaiset peliopinnot 5 op