Oppaan YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yritysjuridiikka 

Yritysjuridiikan opintokokonaisuus sisältää keskeisiä hyödyllisiä opintojaksoja yritysjuridiikan alalta. Opintoneuvontaa yritysjuridiikan opinnoista antaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lehtori Ossi Vuorilampi.

TYRJ0100 Yritysjuridiikan perusopinnot 30 op

ONPOOL2 Varallisuusoikeus 10 op

ONPOOL4 Esinevakuus- ja insolvenssioikeus 10 op

ONPOOL6 Kauppaoikeus 10 op

TYRJ0200 Yritysjuridiikan aineopinnot 30 op

ONPOOL11 Finanssioikeus 10 op

ONPOOL12 Hyvinvointioikeus 10 op

Valinnaiset opinnot, valitaan yhteensä 10 op

ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op
ONVAL0057 Julkiset hankinnat 5 op
OTMEVAL0039 Copyright Law 5 op