Oppaan YTK - Yritysjuridiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yritysjuridiikan opintokokonaisuus sisältää liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä oikeustieteellisiä opintojaksoja. Opinnot soveltuvat hyvin erityisesti liiketoiminnan alalle tai kolmannen sektorin palvelukseen tähtääville.

Yritysjuridiikan perusopinnoissa opit omistamista, sopimuksia, vahingonkorvausvastuuta, vakuuksia, insolvenssimenettelyjä, yhteisömuotoja, kilpailua, markkinoita, julkisia hankintoja, immateriaalioikeuksia ja kuluttajansuojaa koskevaa oikeutta.

Yritysjuridiikan aineopinnoissa opit veromuotoja, verotusmenettelyä, työsopimuksia, työ- ja virkaehtosopimuksia, sosiaaliturvaa, sosiaalihuoltoa, terveydenhoitojärjestelmää, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevaa oikeutta. Lisäksi täydennät osaamistasi sopimusoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja/tai julkisten hankintojen osalta.

Yritysjuridiikan opintoihin kuuluvat opintojaksot toteuttaa oikeustieteiden tiedekunta. Opintoneuvontaa yritysjuridiikan opinnoista antaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lehtori Ossi Vuorilampi.