Oppaan YTK - Sosiaalityö, sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaalityö sivuaineena (60 op)

Sosiaalityön sivuaineopiskelijoiden opintojen rakenne poikkeaa sosiaalityötä pääaineena opiskelevien opetussuunnitelmasta. Sosiaalityö sivuaineena muodostuu perusopinnoista ja soveltuvin osin aineopinnoista. Sivuaineena sosiaalityön perus- ja aineopintojen laajuus on yhteensä 60 op (25 + 35 op).

 

SSOS0100 SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT (25 op)

SSOS1113  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

SSOS1111  Sosiaalityön teoria I: Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op

SSOS1109 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op 

SSOS1112 Rakenteellinen sosiaalityö 5 op

SSOS1103 Tutkiva sosiaalityö 5 op

Sosiaalityön perusopinnot suoritetaan kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti.

 

SSOS0200 SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT (35 op)

SSOS1206 Sosiaalityön glokaalit ja kulttuuriset kysymykset 5 op

SSOS1219 Sosiaaliset ongelmat eri elämänvaiheissa 10 op

SSOS1213 Sosiaalityön teoria II: Sosiaalityön teoriat käytännöissä 5 op

SSOS1218 Sosiaalityön työmenetelmät 5 op

SSOS1215 Sosiaalityö ja talous 5 op

SSOS1216 Lastensuojelun perusteet 5 op