Oppaan KTK - Erityispedagogiikka - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP
KERI0210 Johdatus erityispedagogiikkaan 5 op
KERI0211 Kielen ja kommunikaation tukeminen 5 op
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op
KERI0216 Erityiskasvatuksen kokoava seminaari 5 op

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 OP
KERI0318 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op
KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op
KERI0320 Matematiikan oppimisvaikeudet 5 op
KERI0313 Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöön 5 op
KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana 5 op
KERI0317 Täydentävä kirjallisuus 5 op TAI
KERI0321 Empiiriset tutkimusmenetelmät erityispedagogiikassa 5 op
KERI0322 Erityispedagogiikan tutkielma 5 op