Oppaan KTK - Globaalikasvatus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Akateemisena alana globaalikasvatus olettaa, että elämme kriittistä historian vaihetta, käännekohtaa ihmisen evoluutiossa, ja että kasvatuksen täytyy voimaannuttaa maailmankansalaiset antamaan panoksensa myönteisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Tällainen maailmankansalaisuus tarvitsee tuekseen sellaiset eettiset arvot ja kansalaistaidot, jotka soveltuvat kestävään ja inklusiiveen globaaliin tulevaisuuteen.

GE-opinnot muodostuvat yhtenäisestä 4 kurssin sarjasta, jotka edesauttavat edellä mainittuja päämääriä.

Vaikka kaikki GE-kurssit toteutetaan sekä suomen- että englanninkielellä, kurssimateriaalit ovat kaikki englanniksi, ja siksi opiskelijoiden oletetaan hallitsevan englannin kielen suhteellisen hyvin. Silti suomenkielistä lisäapua on tarjolla kaikkien kurssien aikana.