Oppaan KTK - Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuainekokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, joista kolme ensimmäistä toteutetaan yhteistyössä Turun ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa:
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö 4 op
TVTO0111 Digitaalisen teknologian opetuskäytön kulttuurit 5 op
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 4 op
TVTO0110 Pelillinen ja leikillinen oppiminen 4 op
TVTO0108 Simulaatiot oppimisen tukena 4 op
LKAS2212 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 4 op