Oppaan KTK - Koulutusjohtaminen ja opetushallinto - sivuaine 2021-2024, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Koulutusjohtamisen ja opetushallinnon perusopintokokonaisuus antaa valmiuksia ja tietoa erilaisiin kasvatus- ja opetusalan hallinto-, esihenkilö- ja johtotehtäviin. Opintojen aikana perehdytään koulutusjohtamiseen ja opetushallintoon eri näkökulmista käsitellen koulutusjohtamisen osa-alueita, kuten pedagogista, strategista ja henkilöstöjohtamista, lainsäädäntöä, opiskeluhuollon monitoimijaisia käytänteitä ja rahoitusjärjestelmää. Johtajuutta tarkastellaan monitieteisesti mm. johtamisroolien, yhteisön ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmista. Opintokokonaisuudessa huomioidaan työelämässä eteen tulevia Lapin alueellisia erityispiirteitä sekä ajankohtaisia ilmiöitä ja teemoja, joihin perehdytään alan tutkimuksen kautta.