Oppaan Tutkijakoulu 2021-2022, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tutkimuksen filosofia ja tutkijan taidot -opintokokonaisuus (20 op) – arkikielessämme yhteiset opinnot – kokoaa yhteen kaikille yliopiston väitöskirjatutkijoille avoimia, tutkijantaitoja kehittäviä opintoja. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tieteellisen tiedon luomisessa sekä vahvistaa tutkijalta edellytettävää muuta korkean tason osaamista.

Kunkin opintojakson kuvaus esitetään opintojakson toteutuskielellä. Jos opintojakso toteutetaan useilla kielillä, kuvaukset on esitetty kaikilla toteutuskielillä.

www.ulapland.fi/tutkijakoulutus/yhteiset