Oppaan TTK - Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma 2021, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Palvelumuotoilun orientoivat opinnot 5 op

PAMA1602 Visualisoinnin työkalut 3 op

PAMA1603 Palvelumuotoilijan portfolio 2 op

 

PAMA1600 Palvelumuotoilun syventävät opinnot 85 op

PAMA1601 Palvelumuotoilun syventävä kirjallisuus 6 op

PAMA1650 Muotoilun tutkimus 3 op

PAMA1651 Laadullinen tutkimus 6 op

Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op:

PAMA1660 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Digitaalisuus palvelumuotoilussa 10 op

PAMA1670 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Tarinallinen palvelumuotoilu 10 op

PAMA1680 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Tilallinen palvelumuotoilu 10 op

PAMA1690 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Strateginen palvelumuotoilu 10 op

Palvelumuotoilun syventäviä projektiopintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina. 

PAMA1610 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

PAMA1611 Kypsyysnäyte

YURKUND-G Urkund-tarkistus

 

Sivuaineopinnot 30 op

UPAMU1000 Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (pakollinen)

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

UPAMU1011 Business design 4 op  

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op

UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op

 

Lisäksi 5 op vapaasti valinnaisia opintoja