Oppaan YTK - Taloustiede - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Taloustieteessä tutkitaan ja analysoidaan taloudellisia ilmiöitä. Sen tarkoituksena on ensinnäkin selittää niitä säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita, joita talouden toimijoiden kuten kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin yksiköiden toimintaan sisältyy niiden pyrkiessä toteuttamaan tavoitteitaan erilaisissa oloissa. Toiseksi taloustieteen pyrkimyksenä on selvittää, miten havaittujen säännönmukaisuuksien perusteella voidaan ennakoida toimijoiden tulevaa käyttäytymistä.

Taloustieteen avulla voidaan perehtyä moniin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin aiheisiin, joista kaivataan tietoa sekä päätöksenteossa että kansalaiskeskustelussa. Esimerkkinä näistä voidaan mainita keskustelun ilmastonmuutoksesta.