Oppaan YTK - Laskentatoimi - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskentatoimi on yrityksen taloutta ja toimintaa koskevaa tiedon keräämistä ja erilaisten laskelmien laatimista eri tahojen päätöksenteon pohjaksi. Näitä laskelmia tarvitsevat työssään niin yrityksen johto, rahoittajat, tilintarkastajat, sijoittajat kuin muut yrityksen sidosryhmät.

Laskentatoimen opinnoissa perehdyt siihen, kuinka laskentatoimen avulla on mahdollista ohjata yritystä ja suunnitella yrityksen tulevaa toimintaa sekä analysoida yrityksen taloudellista tilannetta.

Laskentatoimi sopii hyvin sivuaineeksi esimerkiksi johtamisen, hallintotieteen, julkisoikeuden ja oikeustieteiden opiskelijoille, mutta myös muille yritysten toiminnasta ja rahavirroista kiinnostuneille.

 

Sisältö ja toteutus

Laskentatoimi on keskeinen osa liiketaloustieteitä. Laskentatoimessa yritystoimintaa tarkastellaan taloustiedon kannalta. Laskentatoimi on jakautunut ulkoiseen laskentatoimeen, sisäiseen laskentatoimeen sekä yritysrahoitukseen. Ulkoisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat tuloslaskenta, kirjanpito, tilinpäätös, verotus sekä tilintarkastus. Sisäisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, strategiat, kustannuslaskenta, investointilaskenta, talouden suunnittelu, valvonta ja ohjaus osana organisaatioiden toimintaa. Yritysrahoituksen kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, investointilaskenta, tilinpäätösanalyysi, rahoitusmarkkinat sekä rahoituskeinoihin ja rahoitustarpeen ennakointiin liittyvä suunnittelu.