Oppaan YTK - Markkinointi - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Markkinoinnin sivuaineopinnoista saat perustiedot ja -taidot markkinoinnin tieteenalasta ja käytännöstä. Tarkastelet liiketoimintaa erityisesti yrityksen ja sen asiakkaiden välisten liikesuhteiden näkökulmasta. Markkinointi sopii sivuaineeksi kaikille koulutusaloille. Usein luennoilla on opiskelijoita jokaisesta tiedekunnasta.

Sivuainekokonaisuuden sisällöllisenä painopisteenä ovat palvelut. Opit ymmärtämään markkinoinnin roolin liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, hahmottamaan markkinoinnin peruskäsitteistöä sekä soveltamaan markkinoinnillista ajattelua liiketoimintaan ja johtamiseen. Perehdyt myös kuluttajakäyttäytymiseen, palvelu- ja suhdemarkkinointiin sekä markkinoinnillisen ajattelun soveltamiseen liiketoiminnan ulkopuolelle.