Oppaan YTK - Markkinointi - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Markkinointi (25 op + 35 op)

Markkinoinnin sivuaineopinnoista saat perustiedot ja -taidot markkinoinnin tieteenalasta ja käytännöstä. Tarkastelet liiketoimintaa erityisesti yrityksen ja sen asiakkaiden välisten liikesuhteiden näkökulmasta. Markkinointi sopii sivuaineeksi kaikille koulutusaloille. Usein luennoilla on opiskelijoita jokaisesta tiedekunnasta.

Sivuainekokonaisuuden sisällöllisenä painopisteenä ovat palvelut. Opit ymmärtämään markkinoinnin roolin liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, hahmottamaan markkinoinnin peruskäsitteistöä sekä soveltamaan markkinoinnillista ajattelua liiketoimintaan ja johtamiseen. Perehdyt myös kuluttajakäyttäytymiseen, palvelu- ja suhdemarkkinointiin sekä markkinoinnillisen ajattelun soveltamiseen liiketoiminnan ulkopuolelle.

 

YMAR0100 MARKKINOINNIN PERUSOPINNOT (25 op)
YMAR1101 Markkinoinnin perusteet 5 op
YMAR1102 Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op
YMAR1105 Markkinointiviestintä 5 op
sekä yksi seuraavista:
YRIT1113 Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
joku markkinoinnin aineopintojen opintojaksoista 5 op

 

YMAR0200 MARKKINOINNIN AINEOPINNOT (35 op)
YMAR1208 Palvelujohtaminen 5 op
sekä 30 op seuraavista:
YMAR1206 Yhteiskunnallinen markkinointi 5 op
YMAR1213 Markkinointitutkimus 5 op
YMAR1214 Brand management 5 op
YMAR1215 Kulutus ja vapaa-aika 5 op
YMAR1216 Markkinoinnin erityiskysymykset 5/10 op
YMAR1218 Asiakaspalvelun kehittäminen ja analysointi 5 op
YRIT1201 Yrityksen strategiavaihtoehdot ja tiekartta 5 op