Oppaan YTK - Tutkijantaidot - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Kaikkiin yliopistomme tutkintoihin kuuluu pakollisia tutkimusmenetelmäopintoja. Opintoihin kuuluu kursseja tieteellisestä tiedonhankinnasta, tieteenfilosofiasta ja tutkimusmenetelmistä. Menetelmäopinnoista saama osaamisesi vahvistuu asteittain pääaineopintojesi etenemisen rinnalla.

Monitieteisestä tutkimusmenetelmäopetuksesta saat mm. eväitä tiedon hakemiseen, käsittelyyn ja analysointiin, tukea tutkimuksen tekemiseen sekä valmiuksia asiantuntijatyössä toimimiseen. Menetelmäopinnot auttavat myös tutkimusprosessin ymmärtämisessä ja muiden tekemien tutkimusten analyyttisessa lukemisessa.