Oppaan YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Vapaaehtoisen harjoittelun voi suorittaa kandidaatti- tai maisterivaiheen opintojen aikana. Harjoitteluaika on vähintään 3 kk ja siitä laaditaan 5–15 mittainen raportti, joka tarkastetaan. Vapaaehtoisen harjoittelun voi sisällyttää sivuaineopintoihin tai useimmissa maisterintutkinnoissa pääaineen syventäviin opintoihin. Opiskelija hankkii harjoittelupaikkansa itse. Harjoittelun voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Harjoittelussa tutustutaan harjoitteluorganisaation eri tehtäviin, siellä sovellettaviin menettelytapoihin sekä suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiin; tarkastellaan kirjallisesti ja pohditaan monipuolisesti oman osaamisensa kehittymistä harjoittelujakson aikana; arvioidaan moniulotteisesti teoriakirjallisuuden avulla tulevaisuuden työtehtävien ja koulutuksen antamien sekä henkilökohtaisten valmiuksien kohtaamista ja luodaan yhteistyöverkostoja.

Katso tarkemmat suoritusohjeet opintojakson kuvauksesta.