Oppaan YTK - Yrittäjyysopinnot - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen. Opinnoissa yhdistyvät yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen suhtautumis-, ajattelu- ja toimintatapa työelämäläheiseen oppimiseen. Yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Opintojen aikana perehdyt mm. yritysjuridiikkaan, ennakointiin ja suunnitteluun osana kannattavaa yritystoimintaa, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä yrityksen perustamiseen.

 

Opettajina toimii Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita, työelämän toimijoita, yrittäjiä sekä alumneja.

 

Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, LUC-opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille sekä muille yrittämisestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneille sekä yrittäjille tukemaan ja päivittämään omaa substanssiosaamista. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeampina perusopintoina tai laajempina perus- ja aineopintoina sekä täydentämään tai korvaamaan muita LUC-yrittäjyysopintoja.

Opinnot toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen ja yhdistäen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja. Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen ja osaamisen kehittymiseen rakentamalla verkostoja mm. toimeksiantojen kautta sekä kytkemällä oppimista hankkeiden toimenpiteisiin. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omaan ja ryhmän oppimisprosessiin.

Opintojaksot koostuvat vuorovaikutteisista luennoista, erilaisista yksilö- ja ryhmäoppimistehtävistä ja oheismateriaaleista. Opiskelija osallistuu reaaliaikaiseen opetukseen, suorittaa annetut harjoitukset ja oppimistehtävät sekä laatii osaamisestaan koosteen osaamisportfolioonsa.