Oppaan KTK - Mediakasvatuksen maisteriohjelma 2021-2022, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Mediakasvatuksen maisteriohjelma 2021 (120 op)

Yleisopinnot 5 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 tai
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2
KYLE0210 Tiedon tuottaminen kasvatustieteissä 3

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 10 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 4-5
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 6
KMEN0304 Metodi-apaja II 2-4
KMEN0305 Laadullisen tutkimuksen työpaja 2

Mediakasvatuksen syventävät opinnot 80 op

Mediakasvatuksen yhteiset syventävät sisältöopinnot 18 op
MKAS3105 Media opetuksessa ja oppimisessa 5
MKAS3106 Mediaosallisuus ja osallistuminen mediakulttuurissa 5
MKAS3108 Hyvinvointi mediakasvatuksen kysymyksenä 5
LKAS3127 Opetustoimen hallinto 3

Mediakasvatuksen valinnaiset syventävät sisältöopinnot 5 op
LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5
MKAS3107 Global Media Education 5

Opinnäyte ja seminaarit 40 op
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30
KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 0

Harjoittelut valitaan oman koulutusohjelman mukaan 12 op
Harjoittelut opettajankoulutusohjelmassa 12
LKAS3122 Syventävä harjoittelu 7
LKAS3123 Soveltava harjoittelu 5
Harjoittelut mediakasvatuksen koulutusohjelmassa 12
KKAS3901 Ohjattu työharjoittelu 8
MKAS3800 Mediakasvattaja työelämässä 4

Valinnaiset opinnot 5 op
LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulussa 3
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5
LAER1239 Saamen kielen perusteet ja kielitietoisuus 5
LAER1240 Eatnigiella ja girjjálašvuohta / Saamen kieli ja kirjallisuus 5
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10
KVAP2203 Erikseen sovittavat opinnot 5

Sivuaineopinnot 25 op
Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 25 op
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö 4
TVTO0111 Digitaalisen teknologian opetuskäytön kulttuurit 5
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja
oppimisessa 4
TVTO0110 Pelillinen ja leikillinen oppiminen 4
TVTO0108 Simulaatiot oppimisen tukena 4
LKAS2212 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 4