Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Oik ranska 25 op 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

XRAN0300 OIKEUDELLINEN RANSKA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Oikeustieteiden opiskelijoille suunnattu ranskan kielen opintokokonaisuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää oikeudellisen kielen kursseilla saatua osaamistaan. Erikoiskielen osaamisen rinnalle tulevat kulttuuriosaaminen sekä yleiskielen hyvä hallinta. Monen oikeustieteiden opiskelijan vapaaehtoisesti suorittama kieliopin kertauskurssi voidaan myös sisällyttää kokonaisuuteen.

HUOM: Oikeudellisen ranskan opintokokonaisuutta ei voi suorittaa kokonaan Suomessa. Suorittaminen edellyttää pitkäkestoisen oleskelun ranskankielisessä maassa (esim. opiskeluvaihto tai työharjoittelu). Kursseja, jotka voi suorittaa ranskankielisessä maassa ovat mm. XRAN0222 Compréhension de textes 2, XRAN0228 Compréhension de textes 3, XRAN0229 Journal Étudiant, nouvelles en français ja XRAN0227 Cours de l’écriture, Journal tenu à l’étranger.

XRAN0300 OIKEUDELLINEN RANSKA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Oikeudellisen ranskan opinnot (11-14 op): ORAN0710-11 (5 op) ja ORAN0810-11 (6 op) sekä suositeltavana kurssina XRAN0012 Oikeudellisten tekstien kääntäminen ranska-suomi (3 op)

XRAN0200 French: Language Use and Culture –opintokokonaisuuden kursseja (11-14 op)
(ei kuitenkaan kurssia TRAN0201). Opiskelija voi valita itse oman painopisteensä, esim. keskustelukursseja tai tasokkaampia tekstinymmärtämiskursseja.

Tule keskustelemaan opettajan kanssa sinulle soveliaimmista kursseista oikeudellisen ranskan 25 opintopisteen opintokokonaisuuteen.