Oppaan YTK - Hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Opinnot antavat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja, kuten dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoja, hallinnon, johtamisen ja kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Johtamisen psykologiassa perehdytään temaattisesti inhimillisten voimavarojen johtamisen ja työhyvinvoinnin moninaiseen sisältökokonaisuuteen. Opetuksessa painotetaan ohjauksellisia ja kokemuksellisia työskentelyotteita, jotka tarjoavat syvällistä ymmärrystä keskeisistä työelämäilmiöistä ja niihin liittyvistä haasteista. Johtamisen psykologia auttaa hahmottamaan työyhteisöjen inhimillisen todellisuuden kokonaisuutta ja tämän todellisuuden yhteyttä työyhteisöjen kestävään menestykseen. Johtamisen psykologia kuuluu monen eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen yliopiston opintotarjontaan, mutta Suomessa sitä voi toistaiseksi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.

 

Osaaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella ihmisten johtamisen taitoja ja menetelmiä käytäntöjen ja teorioiden näkökulmista
- hyödyntää itsensä johtamisen ja vuorovaikutusosaamisen keinoja osana ihmisten johtamista ja sen tieteellistä tutkimusta
- tunnistaa ihmisen ja työyhteisöjen myönteisen kehityksen mahdollisuudet ja edellytykset
- toimia osana monialaisia työyhteisöjä esimerkiksi johtamis-, suunnittelu-, ja konsultointitehtävissä
- tehdä tieteellistä tutkimusta, jossa ymmärtäviä tutkimustapoja sovelletaan ihmisten kokemusten ymmärtämiseksi työelämässä.